CIPEX 10E oprysk na komary kleszcze

big_Cipex1.jpg
  • promocja
Dostępność: brak towaru
Cena: 109,00 zł 169,00 zł 109.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Cipex 10 E  -  Butelka 250ml - ORYGINALNY - BLEU LINE !!!

Wypróbuj najskuteczniejszy preparat na komary, kleszcze, mrówki itp. 

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

Preparat stosuje się do zwalczania owadów latających, takich jak: komary, komary tygrysie, muchy, osy, bąki, chrząszcze, wołki zbożowe, mkliki mączne, rytel pospolity, mole, szkodniki magazynowe oraz owadów biegających i pełzających, takich jak karaluchy, mrówki, rybiki, prusaki, pluskwy, termity, pchły i kleszcze.  

Może być efektywnie stosowany w celu zwalczania tych szkodników wewnątrz pomieszczeń: w budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach przetwórstwa żywności. (w domach, szkołach, żłobkach, przedszkolach, siłowniach, koszarach, kinach, teatrach, poczekalniach, stacjach i lotniskach, stołówkach, hotelach, restauracjach, szpitalach (w obszarach, niezwiązanych z działalnością kliniczną), domach opieki i spokojnej starości, w wiatach, budynkach gospodarczych, w budynkach gospodarstwa rolnego (takich jak stodoły, stajnie, mleczarnie i wdojarniach) oraz na zewnątrz tych pomieszczeń: ściany zewnętrzne, fundamenty, tarasy, szczeliny okienne, podjazdy, chodniki, ścieżki, parkingi, przy pojemnikach na odpady.

STOSOWANIE: 

Należy właściwie wyznaczyć obszar objęty zabiegiem. Cipex 10 E - stosuje się jako płynna emulsję, w następujących dawkach: Owady latające: W pomieszczeniach wewnętrznych: przygotować roztwór 0,5-1% (50-100 ml na 10 l wody) w zależności od wielkości powierzchni i ilości szkodników. Rozprowadzać na ścianach, podłogach, żaluzjach itp. Większa dawka wskazana jest do zwalczania much. Na zewnątrz: przygotować roztwór 0,5-1% (50-100 ml na 10 l wody) i rozprowadzać go na zewnętrznych ścianach budynków, chodnikach, pod krzewami i żywopłotami, itp. Owady biegające i pełzające: W pomieszczeniach wewnętrznych: przygotować roztwór 0,5-1% (50-100 ml na 10 l wody) w zależności od wielkości powierzchni i ilości szkodników. Rozprowadzać na podłodze kątach, zakamarkach, szczelinach, listwach przypodłogowych, itp. Większa dawka wskazana jest do zwalczania karaluchów. Na zewnątrz: przygotować roztwór 0,5-1% (50-100 ml na 10 l wody)                  i rozprowadzać go na zewnętrznych ścianach budynków, chodnikach, pod krzewami i żywopłotami, itp.

Cipex 10 E Substancje czynne:

100 gram preparatu zawiera: czystą cypermetrynę (cis/trans 40/60) 10,25 g, co-formulanty q. b. 100 g. Zawiera: (dane podawane na oznakowaniu opakowań detergentów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej) Substancje obojętne q.s. a 100 g

Treść zwrotów R: - 50/53 –Bardzo toksyczne dla organizmów wodnych. Może spowodować długotrwałe szkodliwe skutki dla środowiska wodnego.

Treść zwrotów S: 2 Chronić przed dziećmi. 7 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt. 20/21 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. 23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylanej cieczy. 29 Nie wprowadzać do kanalizacji. 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgną porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. 61 unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.  

Postępowanie z odpadami produktu: Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206). Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z 2001r), z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 7, poz. 78 z 2003r, tekst jednolity Dz. U Nr 39, poz. 251 z 2007r orz zgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami).

Uwagi dotyczące usuwania produktu: Postępować zgodnie z przepisami. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Środek usuwać jako odpad niebezpieczny. Niewykorzystany, oraz resztki środka umieścić w szczelnym pojemniku. Szczegółowo opisać. Przechowywać w wentylowanym i zamkniętym pomieszczeniu tak, aby składowany materiał nie stanowił zagrożenia dla ludzi i środowiska. Nie zanieczyszczać kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych środkiem. Unikać narażenia środowiska, zwierząt i ludzi. O większych ilościach nieprzydatnego produktu poinformować odpowiedzialne organy. Pozostałości środka lub środek niezużyty przekazać do firmy zajmującej się utylizacją odpadów.

Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Uwagi dotyczące usuwania opakowań: Opakowanie po produkcie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po produkcie zwrócić do sprzedawcy, u którego został zakupiony lub opróżnione opakowania przekazać do firmy zajmującej się utylizacją pustych opakowań. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także do wykorzystywania jako surowce wtórne. Zabrania się utylizacji opakowań po produkcie we własnym zakresie. Kod odpadu: 02 01 08

Informacje o każdym szczególnym zagrożeniu dla środowiska: Bardzo toksyczne dla organizmów wodnych. Może spowodować długotrwałe szkodliwe skutki dla środowiska wodnego.

Pierwsza pomoc: (w razie zatrucia i uczulenia) Wskazania ogólne: W przypadku wątpliwości oraz przedłużających się objawów, należy skontaktować się z lekarzem, pokazując kartę Charakterystyki Produktu. Pierwsza pomoc powinna być udzielona tylko przez wyszkolony personel, aby uniknąć komplikacji lub ryzyka dla pacjenta.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. 

Kontakt ze skórą: Natychmiast zmyć, przy użyciu obojętnego mydła i dużej ilości wody, skórę tych miejsc ciała, które miały kontakt z preparatem. Wdychanie: Wyprowadzić daną osobę na świeże powietrze i pozwolić jej odpocząć. Jeśli objawy nie ustąpią, skontaktować się z lekarzem. 

Połknięcie: natychmiast uzyskać pomoc lekarską, pokazując Kartę Charakterystyki. Produkt zawiera kumarynowy antykoagulant w niskim stężeniu i w przypadku połknięcia większej ilości, może spowodować zatrucie poprzez hamowanie witaminy K.

Objawy: zatrucie poprzez wchłonięcie, krwawienia skórne i śluzówkowe. Konsekwencje krwawienia we wszystkich narządach. W przypadku połknięcia większej ilości preparatu, należy spowodować wymioty, płukanie żołądka oraz monitorowanie działania protrombiny. Wdychanie może powodować podrażnienia dróg oddechowych, ból głowy, mdłości i zawroty głowy. Cypermetryna i tetrametryna działają na centralny i obwodowy system nerwowy na poziomie błon neuronów, blokując kanały sodowe.

Telefony ośrodków toksykologicznych w Polsce: Gdańsk – (58) 682-04-04 / Kraków – (12) 411-99-00 / Lublin – (81) 740- 89-83 / Łódź – (42) 657- 99-00 / Poznań – (61) 847-69-46 / Rzeszów – (17) 866-40-25 / Tarnów (14) 631-54-09 / Sosnowiec – (32) 266-11-45 / Warszawa – (22) 619-66-54

Dodatkowe oznakowanie/ostrzeżenie: (jeśli dotyczy) Powyższe informacje uważane są za dokładne i reprezentują najlepszy stan aktualnie przez nas posiadanej wiedzy zgo- dnie z aktualnymi przepisami rozporządzenia dotyczącego etykiet i opakowań, bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Podane informacje są pomyślane tylko jako wskazówka do bezpiecznego obchodzenia się, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, pozbywania się oraz uwalniania i nie mogą być uważane jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Firma Blue Line S.r.l. (Sp. z o.o.) nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie inne niż to, które jest wskazane w niniejszej Karcie Charakterystyki produktu. Nie należy mieszać preparatu, przed prawidłową oceną ryzyka, z innymi substancjami lub preparatami. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ocenę ewentualnego niebezpieczeństwa w przypadku danego zastosowania. Jednakże, nie dajemy żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do tych informacji. Nie są one ważne, jeśli produkt zostanie zmieszany z innymi substancjami lub użyty do innych celów. Użytkownicy powinni przeprowadzić własne badania, aby określić przydatność informacji do ich szczególnych celów. Dla dalszej informacji, należy przeczytać treść etykiety.

 

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

KPAX Piotr Tworek

Zamów telefonicznie! Zadzwoń: 668 550 323 sklep@ekofamilia.pl
ul. J.H. Dąbrowskiego 431 60-451 Poznań woj. wielkopolskie
6141137879

Sklep internetowy Shoper.pl